ARTYŚCI SOLKA ART

Alina Sibera

Studiowała w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki w Katowicach, uzyskując dyplom w 1977 r. Była autorką wielu wystaw, zarówno indywidualnych i zbiorowych, w kraju i na świecie. Brała także udział w wielu plenerach malarskich, stale doskonaląc swój warsztat. Jak pisał prof. Jerzy Duda Gracz „Alina Sibera, której twórczość dowodzi, że to co w Sztuce wartościowe żyje ponad czasem, bo chociaż współczesne – nie przemija”.

Poniżej wszystkie dostępne dzieła autora

Zbiory Solka Art

Dostępne dzieła