Zmiana zasad prowadzenia galerii.

Od połowy 2020 roku zmieniły się zasady prowadzenia działalności w Solkaart.

Obecnie biuro i kolekcja dzieł znajduje się w Jaworzu na pograniczu z Bielsko-Białą.Działamy głównie internetowo jak również po umówieniu się,

możliwe spotkanie na kawie i oglądaniu obrazów w galerii w Jaworzu.